O firmě

Historie a současnost společnosti:

Naše stavební a obchodní společnost ADAPTO, spol. s r.o. vznikla v květnu 1993 se snahou stát se soukromou stavební firmou pro region Frýdlantska a okolí.

Naše firma zaznamenala poměrně dobrý rozvoj a tomu odpovídal nákup potřebných mechanismů   a zařízení, k zajištění vyšší samostatnosti při realizaci staveb.

Ve firmě jsme také rozšířili profesní odbornost svých kmenových zaměstnanců a trvalou spolupráci s některými subdodavateli tak, abychom minimalizovali potřebu subdodávek od neznámých firem.

Vzhledem ke snižující se poptávce po stavebních pracích na Frýdlantsku musela, v letech 1997 až 2010 naše firma realizovat až 3/4 zakázek mimo tento region, zejména v Liberci, Jablonci nad Nisou, Tanvaldu, ale i v Praze a Teplicích.

V průběhu let 1997 až 2010 zaměstnávala naše firma v průměru 20 pracovníků a v sezóně až 35 pracovníků. Odborné zaměření našich pracovníků je v profesi zedník, sádrokartonář, malíř-natěrač, obkladač a tesař.
V tomto období došlo také k výraznému zvýšení produktivity práce a tím i hospodářských výsledků firmy.

Od roku 1998 se soustředíme zejména na kvalitu, profesní kvalifikaci a výkon svých pracovníků, namísto jejich počtu. Tento přístup přinesl naší firmě mnohem větší pružnost v reakci na požadavky zákazníků a hlavně vyšší kvalitu realizovaných prací.
Naše společnost svou činností přispívá výrazným způsobem ke snižování nezaměstnanosti v oblasti Frýdlantska, kde bydlí všichni naši pracovníci.

Jsme přesvědčeni, že Vás naše firma kvalitou díla, rychlostí výstavby a přijatelnými náklady na výstavbu, plně uspokojí.

Technické zázemí společnosti:

Naše firma se v počátcích své činnosti intenzívně věnovala získání a zajištění své materiálně-technické základny. Pronajala si od MÚ Hejnice víceúčelovou halu,kde  jsme zřídili základnu stavební činnosti s tím, že hala  slouží jako  sklad zařízení, nářadí a lešení, prostě všeho co firma potřebuje ke své stavební činnosti.

Dále jsme zrekonstruovali chátrající objekt bývalé Spořitelny v Klášterní ulici a tento objekt se stal sídlem vedení a administrativním zázemím naší společnosti. Suterén objektu slouží jako zázemí pro profese PSV a sklad materiálu a nářadí.

firma Společnost vlastní pro svoji potřebu automobilovou dopravu a to vozy dodávku Peugeot Boxer -valníkový s plachtou a dále osobní automobily pro dopravu pracovníků a stavbyvedoucích na stavby.

K vlastní stavební činnosti má firma v majetku další potřebné zařízení, jako jsou míchačky, stavební výtah, vrátky, lešení, stavební rozvaděče, kompresor, sbíječky a další drobné nástroje a zařízení.

Od roku 2009 je firma zapsaná v seznamu odborných dodavatelů v programu zelená úsporám při SFŽP.